Skříňové a chladírenské nástavby

Opravy a servis nástaveb s plechovými potahy (alu, ocelové s povrchovou ochranou)

 •     opravy se provádí výměnou poškozené části potahu za nový (ne ve všech případech je nutné provádět výměny kompletní díly panelu)
 •     opravované místo se pak upraví včetně laku do původní neporušené podoby

  Opravy a servis nástaveb s laminátovými potahy (polyester, epoxid)

 •     opravy poškozených částí se provádějí laminací za mokra přímo na vozidle, bez nutnosti demontáže panelů
 •     opravované místo se pak upraví včetně laku do původní neporušené podoby

  Na obou typech nástaveb lze provádět dodatečnou zástavbu různých homologovaných dílů

 •     zabudování dělících příček
 •     zabudování etážových kolejnic pro nákládání dopátrá
 •     zabudování trimovacích kolejnic pro fixaci zboží
 •     instalace odstiňovacích fólií
 •     dodatečné zabudování kanálku pro instalaci II.výparníku
 •     dodatečné vyztužení předních stěn pro instalaci chladírenských a klimatizačních agregátů