Aktuality

Došlo k založení dceřinné společnosti SDT Slovakia s.r.o.

SDT Slovakia, s.r.o. Sídlo: Trenčianska ulica 1189, 915 01 Nové Město nad Váhom

Zapísaná u Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pod značkou OU-NM-OZP-2020/001542-2 č.živnostenského registra 320-20691

IČ: 52873226

DIČ: SK2121163528